arrowHome arrow Dictionar
Main Menu
Home
Harta Site
Cauta in site
Termeni si Conditii
Date Contact
Business Corner
Solutii BUSINESS
Despre Mine si Site
Managementul Riscului
Analize, Cercetari, Studii
Dictionar
Instrumente
Tutoriale
Video Tutoriale
Articole Complete
Locuri de munca
Metodologii
Octave
ITIL
COBIT
Microsoft
PMI PMBOK
Mehari
The Orange Book
FMEA
Prince2
Riskit
Risk IT (ISACA)
Articole domenii conexe
Securitate IT
GIS
Business Intelligence
Digital Economy
Social Media
Stiri
Dezvoltare profesionala
Instruire / Training
Evenimente
De interes academic
eAgoraRisk Management pe LinkedIn

Ultimele Comentarii
RSS
Drepturi de Autor


Licenţa Creative Commons


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Vizitati-ma pe LinkedIn  Vizitati-ma pe Facebook  Urmariti-ma pe Twitter  RSS
Poate te intereseaza si ...
Dictionar E-mail
Termeni utilizati in Managementul Riscurilor
 

  

acceptance/accepted risk – acceptanţă/risc acceptat
- referitor la modul de abordare a consecinţelor unui risc care e posibil să apară

acceptance rationale – acceptanţă raţională
-
plan de acţiune ce justifică motivul acceptării unui risc

acquisition – achiziţie
- procesul prin care se obţine ceva prin intermediul unui contract 

(system)
acquisition management personnel – personalul de management al achiziţiilor
- persoanele educate sau care au experienţă în managementul achiziţiilor şi care sunt desemnate sau suportă echipa de proiect în performanţa activităţilor de achiziţie

action – acţiune
- o activitate pe care managementul poate să decidă să o implementeze în ideea reducerii efectelor unui risc sau în ideea sporirii oportunităţii.

activity – activitate
- orice pas sau funcţie realizată, psihic sau fizic, în scopul atingerii obiectivelor unui proiect

analyse/analysis – analiză/analize
- proces prin care se examinează riscurile cu scopul identificării întinderii acestora, a modului în ncare relaţionează unul cu altul, precum şi în scopul identificării celui mai important risc care necesită o abordare mai minuţioasă; procesul presupune: evaluarea atributelor riscului – clasificarea riscurilor – prioritizarea riscurilor

application domain – domeniu de aplicabiliate
- un set interdependent de systeme ce se adresează aceluiaşi tip de problemă

attributes – atribute, calităţi
- caracteristici precum încrederea, întreţinerea, portabilitatea, complexitatea; uneori sunt cunoscuţi şi sub denumirea de atribute ale calităţii

avoidance – evitare
- o strategie de atenuare ce elimină ameninţarea unui risc specific, de obicei prin eliminarea cauzei ce-l generează

baseline – specificaţii standard
- specificaţie sau produs ce a fost în prealabil revăzut şi asupra căruia s-a cazut de acord, astfel că va servi ca model de bază pentru dezvoltările viitoare

capability maturity model (CMM) – modelul capacităţii mature
- o descriere a stagiilor prin care organizaţiile vor trece de-a lungul definirii, implementării, măsurării, controlului, îmbunătăţirii proceselor; modelul reprezintă un ghid pentru selectarea strategiilor de îmbunătăţire a proceselor, prin facilitarea determinării capacităţii curente a proceselor şi identificării celor mai critice probleme pentru calitatea şi îmbunătăţirea proceselor

commitment – angajament
- un pact ce este în mod liber însuşit, vizibil şi de presupus că va fi respectat de toate părţile

communicate/communication – comunicare
- un proces în care informaţii despre risc sunt transmise între toate nivelele echipei de proiect; are loc transferul de cunoştinţe (knowledge transfer) despre probabilitatea de apariţie a unui risc, despre consecinţe, oportunităţi, planuri de reducere a impactului.

condition – condiţie
- circumstanţe, situaţii cheie ce cauzează griji, îndoieli, anxietate, incertitudini

consequence – consecinţă
- posibilul rezultat negativ a unei condiţii curente ce cauzează incertitudine

consistency – consistenţă
- gradul de uniformitate, standardizare şi independenţă de contradicţii între părţile unui document sau a unei părţi a unui sistem sau componente

context – context
- furnizează detalii în plus cu privire la evenimete, circumstanţe şi interdependenţa dintre elementele proiectului care ar putea afecta riscul

contingency plan – plan de contingenţă
- procesul de identificare şi planificare a răspunsurilor cele mai potrivite care se vor lua în cazul în care un anumit risc se va materializa

continuous risk management – continuitatea managementul riscului
- o practică ce implică procese, metode, unelte de administrarea a riscului în proiecte; furnizează un mediu disciplinat în vederea unui proces decizional proactiv în vederea: 
   
- evaluării continue a riscurilor 
   
- determinării riscurilor importante ce merită atenţia 
   
- implementării de strategii de administrare a riscurilor

contract – contract
- o înţelegere ce obligă două sau mai multe părţi şi care stabileşte cerinţele achiziţionării de produse sau servicii

control – control (al riscurilor)
- proces care preia datele rezultate în urma activităţii de supraveghere şi realizare a planurilor de atenuare a impactului riscurilor şi care decide ce urmează a se întreprinde în continuare;  procesul presupune
 
    - analiza rapoartelor rezultate 
   
- stabilirea acţiunilor viitoare 
   
- executarea acţiunilor

critical path – drumul critic
- o serie de activităţi care determină cel mai devreme moment de finalitate a proiectului
- cel mai lung drum din cadrul unui proiect
- dacă o durata oricărei sarcini din cadrul drumului critic creşte, va creşte şi durata totală a proiectului

critical path method (CPM) – metoda drumului critic
- tehnică utilizată în vederea prezicerii duratei proiectului, prin analiza succesiunii activităţilor ce prezintă cel mai mic nivel de flexibilitate a programei calendaristice
- metodă de calcul a duratei totale a unui proiect, bazându-se pe o anumită dată de start a proiectului, pe termene individuale de execuţie a activităţilor şi pe interdependenţa dintre ele

critical task – sarcină critică
- o sarcină aflată în cadrul drumul critic
- activitate/sarcină ce trebuie să se încheie în timpul planificat astfel încât proiectul să se finalizeze la timp

current assesment – evaluare curentă
- cel mai recent set de evaluări a probabilităţii şi impactului

decision analysis – analizele deciziilor
- componenta de evaluare a valorii unei acţiuni alternative pentru proiect luând în considerare costurile acestei acţiuni, probabilitatea de apariţie a unor acţiuni incerte, costurile rezultat estimate; decizia ce se ia are în vedere acţiunea care produce cea mai mare valoare aşteptată (sau cel mai mic cost)

deterministic – determinat
- se indică faptul că nu există incertitudini asociate cu valoarea sau variabila în cauză

duration – durată
- timpul necesar completării unei sarcini

effectiveness – eficienţa
- o modalitate de măsurare a efectelor favorabile rezultate din implementare a unuia sau mai multor acţiuni de management al riscurilo

end user – utilizator final
- individ sau grup care va utiliza sistemul

end user representatives – reprezentanţii utilizatori finali
- un eşantion selectat al utilizatorilor finali

evaluation – evaluare
- folosirea revizuirilor, inspecţiilor şi/sau testelor pentru a determina dacă un produs sau serviciu satisface cerinţele specificate

expected value – valoare aşteptată
- reprezintă produsul probabiltăţii sau a impactului; apare doar în evaluările cantitative

findings – constatări
- declaraţiile sau faptele rezultate în urma evaluărilor, aprecierilor, auditului sau revizuirilor

function – funcţie
- set de activităţi aflate în legătură, asumate de către indivizi sau unelte special determinate

group – grup
- un anumit număr de persoane organizate în vederea a deservi un scop specific ori în vederea îndeplinirii unei activităţi

identify – identificare
- proces de transformare a incertitudinilor şi problemelor unui proiect în riscuri distincte ce pot fi descrise şi măsurate

impact – impact
- pierderea sau efectul asupra unui proiect în cazul în apariţiei unui risc

insurable risk – risc asigurabil
- risc care poate fi acoperit printr-o poliţă de asigurare

iteration – iteraţie
- o recalculare a unui model în timpul unei simulări (întâlnită  la @Risk); în timpul fiecărei iteraţii, toate variabilele incerte sunt exemplificate în funcţie de distribuţia lor probabilistică, iar modelul se recalculează folosindu-se valorile exemplificate

Latin Hypercube
- tehnică comparativă stratificată utilizată în modelele de simulare; opus tehnicii Monte Carlo

lessons learned – lecţii învăţate
- informaţii documentate, în mod normal colectate prin intermediul şedinţelor, discuţiilor sau a rapoartelor scrise, în vederea prezentării atât a evenimentelor comune cât şi a celor particulare apărute de-a lungul perioadei de realizare/implementare a proiectului

lifecycle – ciclu de viaţă
- perioada de viaţă ce începe cu conceperea unui produs şi se termină atunci când respectivul produs nu mai este bun de folosinţă

managed and controlled – administrat şi controlat
- implică faptul că la un anume moment versiunea de produs este cunoscută iar modificările sunt aduse într-un mod controlat

management reserve – rezervă de management
- cantitate de bani sau timp, planificată separat, în scopul reducerii impactului unor costuri, planificări calendaristice sau obiective de performanţă pasibile de apariţie şi care nu au fost planificate

maturity level – nivel de maturitate
- o etapă a procesului evolutiv foarte bine definită îndreptată către obţinerea unui proces matur

measure – măsură
- activitate de stabili caracteristicile sau trăsăturile unei componente, în special prin compararea cu o unitate standard

method – metodă
- un set complet de reguli şi criterii ce stabilesc un mod precis şi repetabil de realizare a unei activităţi şi de atingere a unui rezultat dorit

milestone – reper, jalon
- o activitate de durată 0 şi care nu solictă nici o resursă, menită a măsura progresul unui proiect şi prezintă sfârşitul sau începutul unei activităţi importante
- puncte identificabile de-a lungul unui proiect sau a unui set de activităţi ce reprezintă o cerinţă de reportare sau completarea unui important set de activităţi
- reprezintă finalitatea unor activităţi dintr-o anumită categorie bine definită

mitigate – a atenua
- o procedură de administrare a riscurilor prin care se dezvoltă strategii şi acţiuni de reducere/eliminare a impactului, probabilităţii (sau ambelor) unui risc (în cazul reducerii, e vorba de reducerea la un anumit nivel acceptabil)

mitigation – atenuare, reducere
- strategie ce descreşte riscul prin micşorarea probabilităţii de apariţie a evenimentului riscant sau prin reducerea efectului în cazul apariţiei riscului
(se mai întâlnesc în acest caz: mitigation approach-calea de reducere, mitigation costs-costurile atenuării, mitigation plan-planul de atenuare, mitigation strategy-strategia de atenuare)

Monte Carlo analysis – analiza Monte Carlo
- tehnică în care rezultatele evenimentelor sunt determinate prin selectarea unui număr întâmplător de subiecte pe probabilităţi definite; procesul este realizat pe bază de iteraţii (repetări) pentru a se determina probabilitatea statistică

objective risk – risk obiectiv
- se referă la o valoarea probabilistică sau la o distribuţie care este determinată de evidenţe obiective sau de teorii acceptate; probabitatea asociată cu un risc obiectiv se numeşte certitudine  

odds – şanse
- rata de apariţie/neapariţie a unei probabilităţi

opportunity – ocazie
- un eveniment viitor, a cărui apariţie va avea un impact favorabil asupra proiectului

periodic review – revizuire periodică
- o revizuire ce se realizează la un interval regulat de timp

(risk) plan – plan de risc
- proces de determinare a paşilor ce se vor lua (dacă se vor lua) în administrarea unui risc; produce un plan de acţiune împotriva unui risc individual sau împotriva unui set de riscuri interdependente

probability – probabilitate
- probabilitatea de apariţie a unui risc

policy – politică
- principii de bază stabilite de regulă de către top-management adoptate de către organizaţii sau proiecte în vederea influenţării deciziilor

procedure – procedură
- o descriere a paşilor unei acţiuni în vederea realizării unei activităţi

process – proces
- un set de activităţi executate pentru un scop dat

process capability – capacitatea procesului
- un şir de rezultate aşteptate ce pot fi obţinute prin urmarea unui proces

process description – descrierea procesului
- documentaţie ce specifică într-o manieră completă, precisă şi verificabilă cerinţele, design-ul, comportamentul sau alte caracteristici ale unui proces

project – proiect
- o acţiune, o inaiţiativă concentrată pe obţinerea unui produs specific; produsul poate fi hardware, software sau serviciu

project designer – realizatorul proiectului
- persoană fizică sau juridică, un grup de persoane din interiorul unei organizaţii şi/sau din afara acesteia, însărcinată cu conceperea proiectului

program manger/project manager – managerul de program/proiect
- persoana cu responsabilitatea direcţionării, controlului, administrării întregului proiect

qualitative assesment – evaluare calitativă
- probabilitatea se măsoară în unităţi calitative: nimic, scăzut, mediu, foarte ridicat

quantitative assesment – evaluare cantitativă
- o analiză numerică a estimărilor de risc incluzând probabilitatea de apariţie în previziunile referitoare la planul calendaristic sau costurile proiectului, folosind date sau alte incertitudini identificate în vederea determinării probabilitatea rezultatelor

required training – training solicitat
- training solicitat de organizaţie

resource – resursă
- orice altceva decât timp care este necesar pentru a duce la bun sfârşit o sarcină

risk – risc
- posibilitatea unui eveniment viitor, a cărui apariţie va avea un efect asupra obiectivelor proiectului, inclusiv asupra costurilo, planurilor calendaristice sau componentelor tehnice; efectul poate să fie pozitiv, caz în care managerul de proiect are oportunitatea de a îmbunătăţi performanţele proiectului sau de a diminua impactul riscurilor; de cele mai multe ori însă, efectul este contrar obiectivelor

risk analysis – analiza riscurilor
- proces de combinare şi studiere a efectelor unor multiple evaluări ale riscurilor, pentru o mai bună înţelegere a problemelor importante ale proiectului, precum: efectul principal al riscului, expunerea minimă/maximă la risc, prioritizarea riscului, analiza sensibilităţii riscurilor etc

risk assesment – evaluarea riscului
- procesul de estimare a probabilităţii şi impactului pentru fiecare risc identificat, pentru a se asigura înţelegerea şi prioritizarea acestora
- revizuirea riscurilor identificate pentru  a se vedea dacă sunt acceptabile funcţie de acţiunile propuse

risk attitude – atitudine faţă de risc
- atitudinea faţă de risc a unei organizaţii sau persoane (ex.: atitudine neutră la risc, antipatie faţă de risc, atitudine de căutare a riscurilor)

risk database – bază de date a riscurilor
- o bază de date ce prezintă riscurile asociate proiectelor

risk event – eveniment riscant
- o întâmplare ce poate afecta un proiect, pozitiv sau negativ

risk exposure – expunerea la risc
- impactul unui risc multiplicat de probabilitatea sa de apariţie

risk identification – identificarea riscului
- proces prin care evenimentele ce pot afecta obiectivele proiectului sunt identificate şi descrise; cauzele de bază sunt identificate şi descrise, sunt specificaţi indicatorii care să anunţe de apariţia acestor evenimente, sunt detaliaţi paşii de atenuare a impactului, se discută pe marginea impactului ce-l prezintă evenimentele riscante

risk management – managementul riscului
- proces de identificare, analiză, planificare, urmărire şi control al riscurilor în cadrul unui proiect

risk management plan – planul de management al riscului
- planificarea detaliată a proiectului care e necesară pentru a incorpora şi înnoi activităţi din cadrul planului proiectului

risk set – set de risc
- gruparea riscurilor asemănătoare din cadrul aceluiaşi nivel al schemei de organizare a planului de lucru (structura descompunerii lucrărilor - work breakdown structure-WBS) în scop de analiză

risk statement – declaraţie de risc
- declaraţie a condiţiilor şi consecinţelor pentru a se defini incertitudinea şi impactul unui eveniment

role – rol
- responsabilităţi definite ce pot fi însuşite de unu sau mai mulţi induivizi

solicitation package – pachet solicitat
- cunoscut şi sub denumirea de cerere de ofertă (Request for Proposal-RFP)

statement of work (SOW) – declaraţie de serviciu
- descriere a produsului sau serviciului ce urmează a fi aprovizionat în urma unui contract ce prezintă specificaşiile sau alte cerinţe minimale

subjective risk – risc subiectiv
- o valoare probabilistică determinată de estimări personale, cunoştinţe personale, expertize sau experienţă; noi informaţii deseori cauzează schimbări în aceste estimări

tailor – croitor (a croi, a confectiona)
- folosit pentru a modifica un proces, o procedură în vederea unei mai bune potriviri cerinţelor proceselor, proiectului

task – sarcină
- o componentă foarte bine definită a unei activităţi a proiectului

total installed cost (of a project) -  costul total instalat
- întragul capital plus materialele furnizate de client

track – urmă
- proces în care datele despre risc sunt monitorizate de persoane specifice; presupune:
   
- obţinerea de date
   
- compilarea datelor
   
- raportarea datelor

(project) training – training
- training acordat personalului proiectului în scopul obţinerii de cunoştinţe pentru  a iniţia sau/şi susţine obiectivele sau procesele specifice ale proiectului

uncertainty – incertitudine
- situaţie în care doar părţi ale informaţiei necesare pentru luarea deciziei sunt disponibile

unplanned benefit – beneficiu neplanificat
- un beneficiu sporit în cazul apariţiei unei oportunităţi

variance – variaţie
- diferenţa dintre specificaţia standard şi valoarea curentă aşteptată

variable – variabilă
- componenta unui model de bază care poate să ia două sau mai multe valori; valoarea este cunoscută ca certitudine, variabila este considerată incertitudine

work breakdown structure (WBS) - structura descompunerii lucrărilor
- un grup de elemente ale proiectului care organizează şi definesc scopul total al proiectului; fiecare nivel descendent reprezintă o creştere a detaliilor definiţiei componentei unui proiect
- o abordare ierarhică a elementelor componente ale proiectului, începând cu scopul său (goal), jaloanele de realizat (milestones), activităţile (activities), sarcinile (tasks) şi subsarcinile lui (subtasks)

  

  
  
  
  
Sursa acestor termeni:
Oprea, Dumitru, Managementul Proiectelor-teorie si cazuri practice, Sedcom Libris, Iasi, 2001
Royer, Paul, S., Project Risk Management – A Proactive Aproach, Manahement Concepts, Project Management Institute, Inc.2000
***, @Risk for Project (guide to), Advanced Risk Analysis for Project Management, Palisade Corporation, 2000
  
Digg!Reddit!Del.icio.us!Google!Live!Facebook!Slashdot!Netscape!Technorati!StumbleUpon!Newsvine!Furl!Yahoo!Ma.gnolia!Free social bookmarking plugins and extensions for Joomla! websites!
 
Solutii BUSINESS

Consultanţă & Training

Managementul-Riscurilor.ro
Aparitii in presa
Ce este managementul riscului?
Inovatia nu este totul
Risk in an economy under stress
Managementul riscului si dominoul crizeiParteneri
- DeepSec Blog
- Proceduri ISO
- PM Expert
- eSimi
Statistici Site


Page Rank Check

top of page

http://www.managementul-riscurilor.ro, Powered by Joomla! and designed by SiteGround reseller hosting